Projekty pozemných stavieb

Individuálne návrhy

V podstate všetky naše projekty sú riešené individuálne. V našej doterajšej praxi sa zatiaľ nestalo to, aby sme niektorý z projektov kopírovali pre iného klienta. V každom návrhu sa snažíme vychádzať v ústrety stavebníkovi. Radi poradíme a snažíme sa o najvýhodnejšie riešenia. Naša kancelária sa venujeme prevažne stavbám na bývanie.  - od malých jednopodlažných rodinných domov (bungalovov) cez dvojdomy, ale aj veľké bytové domy. Samozrejme venujeme sa pozemným stavbám všetkého druhu. Či už sú to priemyselné haly, garáže, stajne pre chov zvierat, alebo iné objekty.

 

Obsah projektu

Každý projekt pozostáva z viacerých fáz, pričom niektoré je niekedy možné zlúčiť:

 

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje prvú základnú fázu každého projektu. V architektonickej štúdii zisťujeme hlavné požiadavky klienta. Zaoberáme sa dispozičným a hmotovým riešením objektu, výškovým a priestorovým osadením s pochopením lokality a možnosťami čo najlepšieho využitia pozemku investora. Pokiaľ má klient už pomerne jasnú predstavu o budúcej stavbe, tak sa ju snažíme v tejto etape čo najvernejšie preniesť na papier a odladiť.

 

Projekt pre územné rozhodnutie

V tejto fáze projektu nadobúda budúca stavba už konkrétnejšie parametre - je presne definovaná maximálna výška objektu, odstupy od hraníc okolitých pozemkov a okolitých budov, dispozičné riešenie, konštrukčné výšky podlaží, body pripojenia na inžinierske siete, predbežný návrh statiky, požiarnej ochrany, zdravotechniky, kúrenia atď. Pri rodinných domoch, ktoré spadajú pod "jednoduché stavby" sa vo väčšine prípadov zlučuje projekt na územné konanie s projektom na stavebné povolenie alebo projektom pre realizáciu stavby.

 

Projekt na stavebné povolenie

Tento projekt je hlavnou podmienkou z hľadiska vydania stavebného povolenia od príslušného stavebného úradu. Projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný do takej miery, že je podľa neho možné stavbu aj realizovať, ale s istými obmedzeniami. To sa týka hlavne väčších a zložitejších stavieb. Úroveň projektu pre stavebné povolenie je nedostačujúca. (seriózni developeri vyžadujú vždy realizačný projekt stavby, podľa ktorého vedia stavbu celkom presne zrealizovať). Projekt na stavebné povolenie sa obvykle spracováva v mierke 1:100, alebo 1:50 (v závislosti na zložitosti).

 

Realizačný projekt stavby

Z hľadiska samotnej prípravy stavby je poslednou, no najdôležitejšou fázou. Oproti projektovej dokumentácii na stavebné povolenie obsahuje navyše aj výkazy výmer a prvkov a vybrané kritické konštrukčné detaily. Výkresy sú spracované v mierke 1:50, niektoré časti a detaily až 1:20. Obsahuje podrobnú technickú správu a prehľadne položkovito spracovaný rozpočet na celú stavbu.

© GMP construct. Všetky práva vyhradené.
Uložiť
Nastavenia cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie účinnosti webovej lokality a na pochopenie toho, ako funguje.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť