Obnova budov

U obnovy budov rozumieme zlepšenie vlastností budovy (úprava konštrukcií budovy) na terajšie požadované technické normy, platné vyhlášky. Vo väčšine prípadov sa jedná o zníženie energetickej náročnosti budovy. Európska únia nás stále viac a viac tlačí k znižovaniu potreby energií na chod jednotlivých budov. Hlavným faktorom je zníženie potreby tepla na vykurovanie. Ďalej sú to: - potreba energie na prípravu teplej vody, potreba energie na osvetlenie, vetranie. Samozrejme to všetko za predpísaných minimálnych podmienok.

 

Rozsah obnovy

Obnova budov obvykle zahŕňa nielen samotné zateplenie a odstránenie systémových porúch, ale napríklad aj obnovu rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky. Obnova domu ako aj projektová dokumentácia k obnove je vysoko individuálna, z tohto dôvodu vždy vlastníkom navrhujeme a vysvetľujeme rôzne varianty riešenia jednotlivých stavebných úprav podľa finančných možností konkrétneho domu až pokiaľ spolu nenájdeme najvhodnejšie riešenie.

 

Hlavné dôvody pre obnovu budov

  1. Predĺženie životnosti konštrukcií domu/budovy
  2. Šetrenie energie na vykurovanie bytov a nebytových priestorov
  3. Rádovo vyššia estetická a architektonická kvalita
  4. Vyššia povrchová teplota stien - zvýšený tepelný komfort obyvateľov
  5. Celkové zvýšenie finančnej hodnoty budovy
© GMP construct. Všetky práva vyhradené.